พวงหรีดดอกไม้สด aorest ขอเสนอเรื่อง วัดธาตุทอง

วันนี้ aorest ร้านขายพวงหรีดดอกไม้สด พวงหรีด หรีด ดอกไม้หน้าศพ   ดอกไม้หน้าเมรุ จะพาทุกคนมารู้จักกับวัดธาตุทอง วัดหลวง เป็นวัดหลวง ชั้นตรี จำพวกสามัญ ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท ตำบลพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา วัดนั้นก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. ๒๔๘๑ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ตอนวันที่ ๒๔ ต.ค. พ.ศ. ๒๔๘๓(เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร) ผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิตโบสถ์ ตอนวันที่ ๒-๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มีพื้นที่ ๕๔ ไร่ ๓ งาน ๘๒ ตาราง (เลขที่ ๑๔๙ โฉนดที่ ๔๐๓๗) วัดธาตุทองฯ โดยความเป็นจริงแล้วมีประวัติภูมิหลังนาน ย้อนกลับไปถึงช่วงสุโขทัยเป็นราชธานี ก่อนจะมาตั้งอยู่บนนถนนสุขุมวิทในปัจจุบัน

 

พวงหรีด
หรีด

ประวัติ

วัดธาตุทอง วัดหลวง ในสมัยก่อน วัดที่นี้เดิมมี ๒ วัด คือวัดหน้าพระบรมธาตุ และวัดทองล่าง วัดหน้าพระบรมธาตุตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลคลองเตย อำเภอพระโขนง จังหวัดเมืองหลวง เป็นวัดเก่าที่ผลิตขึ้นในยุคอโยธยา (กรุงศรีอยุธยา) หน้าวัดมีพระพุทธเจดีย์ใหญ่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สถาปนาโดย พระผู้เป็นเจ้าสายน้ำผึ้งหรือพระผู้เป็นเจ้าดวงกฤษณราช กษัตริย์ที่อโยธยา (ปรากฏในเหตุการณ์ในอดีตเมืองเหนือ-อยุธยามรดกโลก) ส่วนวัดทองล่างนี้เล่ากันมาว่า สถานที่นั่นเป็นสวนผลไม้ของ ปู่ ย่า ตา คุณยาย ของนายทอง โดยได้รับมรดกจากเชื้อสาย นัยว่า กลางสวนนั้นมีต้นโพธิ์ใหญ่มโหฬารมากมาย นายทองก็เลยกังวลเนื่องจากว่ามีความคิดเห็นว่าต้นโพธิ์ฯลฯไม้ในวัด ไม่ควรจะให้อยู่ในบ้าน จะล้มทิ้งเสียก็กลัวว่า จะเป็นโทษแก่ตนและครอบครัว ก็เลยบริจาคที่ส่วนนั้นสร้างเป็นวัดเล็กๆขึ้น เพียงพอเป็นที่อยู่ของพระพอสมควร วัดนั้นยังไม่เป็นผลสำเร็จบริบูรณ์ดี แม้กระนั้นก็ยังมีสมภารชาวรามัญรูปหนึ่งชื่อว่า “กะทอ” กะทอเป็นภาษารามัญ กะ หมายความว่า ปลาตะเพียน ทอ หมายความว่า ทอง กะทอ ก็เลยหมายความว่า ปลาตะเพียนทอง ส่วนราษฎรแถวนั้นเรียกว่า สมภารทอง สมภารกับนายทองผู้ครอบครองวัดต่างร่วมกันบำรุงรักษาวัดจัดสร้างโบสถ์เสนาราม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *